ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย ลงพื้นที่ช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565
โครงการชลประทานเลย เข้าประชุมในโครงการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมประชุมในโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย จัดการประชุมเพื่อรับฟังเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ของโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองผำ
โครงการชลประทานเลย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อ.วังสะพุง จ.เลย

สานพลังน้ำเป็น 1 เพื่อทุกคน EP 3 วันที่ 20 ตุลาคม 2564

กรมชลประทานกับการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม

กรมชลประทาน เดินหน้าขุดอุโมงค์ยักษ์ใต้ดิน เติมน้ำเขื่อนภูมิพล

กรมชลประทาน กำจัดผักตบชวา ภายใต้สโลแกน "หยุด เก็บ บ่อย"

VTR ประชาสัมพันธ์ 5 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองเลย

"ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต" จากศาสต์พระราชา...ต่อยอดสู่การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำลำน้ำก่ำอย่างยั่งยืน