ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชลประทานเลยร่วมกับสำนักงานชลประทานที่5 และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่3 ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ช่วยเหลืออุทกภัยในเขตพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการชลประทานเลย มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลยร่วมกับส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 ช่วยเหลืออุทกภัยในเขตพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ บ้านลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

RID สานพลังน้ำเป็น 1 เพื่อทุกคน

กรมชลฯ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ใช้น้ำให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน

กรมชลประทานกับการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม

กรมชลประทาน เดินหน้าขุดอุโมงค์ยักษ์ใต้ดิน เติมน้ำเขื่อนภูมิพล

กรมชลประทาน กำจัดผักตบชวา ภายใต้สโลแกน "หยุด เก็บ บ่อย"

VTR ประชาสัมพันธ์ 5 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองเลย

"ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต" จากศาสต์พระราชา...ต่อยอดสู่การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำลำน้ำก่ำอย่างยั่งยืน