วีดีทัศน์ การมีส่วนร่วมในการจัดทำฝายชะลอน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชลประทานเลย จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 10/2565
โครงการชลประทานเลย จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 ชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสัญจร ครั้งที่ 1 และการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในชั้นจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำหมัน
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 จังหวัดเลย ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านปี
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีสุธาวาส 

พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ชป จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำเลย

กรมชลประทาน เดินหน้าขุดอุโมงค์ยักษ์ใต้ดิน เติมน้ำเขื่อนภูมิพล

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อ.วังสะพุง จ.เลย

VTR ประชาสัมพันธ์ 5 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองเลย

"ชานมไข่มุก" เกี่ยวอะไรกับเขื่อนของกรมชลประทาน?