ประหยัดน้ำ (Save Water) - ว่าน ธนกฤต X เปา เปาวลี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสัญจร ครั้งที่ 1 และการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในชั้นจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำหมัน
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 จังหวัดเลย ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านปี
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีสุธาวาส 
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากชม จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6/2565
โครงการชลประทานเลย ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำพุพัฒนา ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำเลย

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อ.วังสะพุง จ.เลย

กรมชลประทาน เดินหน้าขุดอุโมงค์ยักษ์ใต้ดิน เติมน้ำเขื่อนภูมิพล

ชป.ชูนวัตกรรมเรือเก็บตัวอย่างตะกอนและคุณภาพน้ำลำแรกของไทย เสริมประสิทธิภาพภารกิจงานชลประทาน

VTR ประชาสัมพันธ์ 5 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองเลย

"ชานมไข่มุก" เกี่ยวอะไรกับเขื่อนของกรมชลประทาน?