โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูข้อมูลเว็บไซต์เดิม ดูข้อมูลเว็บไซต์เดิม

โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่: 477/6 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์: 042-811-111 โทรสาร: 042-812720
e-mail: rid5loei@gmail.com ,e-mail: neud35@hotmail.com