อำเภอเชียงคาน


เชียงคาน เมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแกง แหล่งวัฒนธรรม น้อมนำศูนย์ศิลปาชีพ เชียงคานเป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดเลย เนื่องจากเป็นอำเภอที่ติดชายแดนของประเทศลาวและในสมัยก่อน ชาวหลวงพระบางเองก็ได้อพพยมาตั้งรกราก ที่ อำเภอเชียงคานและได้นำวัฒนธรรมเข้ามาด้วย หรือจะเรียกได้ว่าเชียงคานเป็น เมืองคู่แฝดหลวงพระบาง ก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นประเพณี อาหารการกิน ภาษาพูด ก็มีความคล้ายเคียงกัน อำเภอเชียงคาน มีพื้นที่ ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง มีที่พัก ร้านอาหารและบริการล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของอำ เภอคือผ้านวม มะพร้าวแก้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนไม่ควรพลาดที่จะซื้อเป็นของฝากและยังมีแหล่งท่องเที่ยวให้นักเดินทางได้ สัมผัสอีกด้วย มีสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจเช่น แก่งคุดคู้,วัดศรีคุณเมือง,พระพุทธบาทภูควายเงิน,พระใหญ่

พระธาตุศรีสองรัก


พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กม. หรือห่างจากตัวจังหวัด 83 กม. ไปตามทางหลวงหมายเลข 203 แล้วแยกขวาตรงกม.ที่ 66 เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 15 กม. จากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กม. พระธาตุศรีสองรักมีรูปทรงสัณฐาน คล้ายพระธาตุพนม มีงานนมัสการใหญ่โตทุกปีในช่วงเดือน 6 มีประชาชนเคารพนับถือมาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบตด้วย

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว


ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านนากะเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ห่างจากอำเภอด่านซ้าย ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่าง ไทย - ลาว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เปิดใช้เมื่อปี 2547 นักท่องเที่ยวสามารถข้ามสะพานแห่งนี้ ไปท่องเที่ยวในประเทศลาวได้ ฝั่งลาวคือเมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยังเมืองเวียงจันทร์ หรือหลวงพระ บางได้ โดยมีรถโดยสาร จากเมืองแก่นท้าว -เวียงจันทร์ และแก่นท้าว - หลวงพระบาง วันละ 1 เที่ยว แต่ก่อนอื่นนักท่องเที่ยว ต้องมีหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ ( passport) หากไม่มีหนังสือเดินทางจะสามารถไปท่องเที่ยวในประเทศลาวได้โดยทำบัตร ผ่านแดนชั่วคราวซึ่งใช้เพียงบัตรประชาชน ยื่นขอทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวได้ทีด่านพรมแด่นบ้านนากระเซ็งค่าใช้จ่ายคนละ 45 บาท ซึ่งเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งบัตรผ่านแดนชั่วคราวนี้สามารถไปได้ครั้งละไม่เกิน 2 คืน 3 วัน และจำกัดบริเวณ เฉพาะเขตแขวงไชยะบุรีเท่านั้น โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะข้ามสะพานนี้ไปซื้อของกันที่ตลาดปลอดภาษีลาว ซึ่งอยู่บริเวณสะพาน ฝั่งประเทศลาว ห่างจากจุดทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวที่ประเทศไทย ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีรถตุ๊ก ๆ คอยบริการรับ - ส่ง ค่าบริการคนละ 10 บาท และเดินทางกลับ หรือบางคนจะไปเที่ยวที่เมืองแก่นท้าวก็จะเสียค่ารถ อีก คนละ 70 บาท ( ไป - กลับ ) ซึ่งห่างจากตลาดปลอดภาษีลาว 8 กิโลเมตร

พระธาตุสัจจะ

พระธาตุสัจจะ ตั้งอยู่บริเวณวัดลาดปู่ทรงธรรม บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการ ต่อชะตาให้กับองค์พระธาตุพนม ทีได้พังทลายลง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2518 และเป็นที่บรรจุพรบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ และพระปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) พระธาตุสัจจะก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2519 แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม องค์ประกอบของพระธาตุสัจจะ ประกอบด้วยดอกบัวบานมีกลีบ 3 ชั้น สูงประมาณ 1 เมตร ตั้งอยู่รอบองค์พระธาตุสัจจะ องค์พระธาตุสูง 33 เมตร มีสัญลักษณ์คล้ายคลึงกับพระธาตุพนม มีเศวตฉัตร 7 ชั้น ประดิษฐานไว้บนยอด สุดของพระธาตุสัจจะ การเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 201 แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2115 สายท่าลี่-อาฮี ห่างจากที่ว่า การอำเภอท่าลี่ประมาณ 2 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย


อุทยานแห่งชาติภูสวน อยู่ในเขตอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีพื้นที่ทั้งหมด 73,225 ไร่ ภูมิประเทศประกอบด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้ สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งที่มีไม้ ผลัดใบผสม ตามพื้นที่สูงเป็นป่าดิบเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างแผ่นดินไทย-ลาว สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ เลียงผา หมาใน นกเหยี่ยว เต่าปูลู มีน้ำตกตาดเหืองที่ใหญ่โตสวยงาม เส้นทางเดินขึ้นภูสวนทราย มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และยังคงปรากฏร่องรอย ประวัติศาสตร์การสู้รบของทหารไทย-ลาวในอดีต สถานที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ ได้แก่น้ำตกช้างตก, น้ำตกวังตาด, น้ำตกตาดเหือง, น้ำตกผาค้อ, หินสี่ทิศ, หินก่วยหล่อและจุดชมวิวที่สวยงาม นอกจากนี้ทางอุทยานฯ ยังได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติไว้สำหรับนักท่องเที่ยว คือ จากที่ทำการอุทยานฯ

สวนหินผางาม


สวนหินผางาม อยู่ที่บ้านผางาม หมู่ 10 ตำบลปวนพุ จากอำเภอหนองหิน เข้าไปประมาณ 18 กิโลเมตร ภายในสวนหินผางามมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บางช่วงดูลึกลับ น่าตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต บางช่วงต้องปีนป่ายเพิงหิน หรืออาจต้องมุดลอดโพรงถ้ำ นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางยังมีโอกาสพบเห็นต้นไม้หายากและต้นไม้ยักษ์อย่างปรงเขาที่มีอายุหลายร้อยปี สวนหินแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “คุนหมิงเมืองเลย”

อุทยานแห่งชาติ ภูเรือ


อุทยานแห่งชาติภูเรือ ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ และอำเภอท่าลี่ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภูเขาสูงใหญ่ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลก คือมีส่วนหนึ่งเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือหัวเรือสำเภา ลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขา สลับซับซ้อนประกอบด้วยเขาหินทรายและหินแกรนิตสลับกันสัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ หมี เก้ง หมาใน ไก่ฟ้าพญาลอ เต่าปูลู อุทยานภูเรืออยู่บนยอดเขาสูงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี และเป็นอุทยานที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในประเทศ จนกระทั่งน้ำค้างบนยอดหญ้าแข็งตัว กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งซึ่งภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “ แม่คะนิ้ง ”อุทยานฯมีเนื้อที่ประมาณ 75,525 ไร่ ช่วงเดือนที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวคือ เดือน ตุลาคม-มีนาคม

อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง


อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย เพราะมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ประกอบด้วยระบบนิเวศและภูมิประเทศหลากหลาย ทั้งทุ่งหญ้า ป่าสนเขา ป่าดิบ น้ำตกและหน้าผาชมทิวทัศน์ เส้นทางขึ้นภูกระดึง ทางขึ้นค่อนข้างชันแต่จะมีจุดแวะพักที่ “ซำ” หมายถึง บริเวณที่มีแหล่งน้ำใต้ดินผุดขึ้นมา แต่ละจุดมีเครื่องดื่มและอาหารบริการ