เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอของจังหวัดเลย คือ อ.ภูเรือ อ.วังสะพุง อ.ด่านซ้าย และ อ.ภูหลวง มีความสูงเฉลี่ยราว 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่บนภูหลวงจะมีลักษณะเป็นที่ราบ บางตอนเป็นป่าสนและป่าดิบเขา ลักษณะที่สำคัญคือ ภูหลวงเป็นดินแดนแห่งพืชพรรณไม้ อาทิ กล้วยไม้ ก่อดำ สนสามใบ กุหลาบแดง กุหลาบขาว เมเปิล เป็นต้น สำหรับแหล่ง ท่องเที่ยวที่น่าสนใจซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าเที่ยวชมคือ สวนสน ลานหิน ผาหิน และทุ่งหญ้า