อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย


อุทยานแห่งชาติภูสวน อยู่ในเขตอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีพื้นที่ทั้งหมด 73,225 ไร่ ภูมิประเทศประกอบด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้ สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งที่มีไม้ ผลัดใบผสม ตามพื้นที่สูงเป็นป่าดิบเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างแผ่นดินไทย-ลาว สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ เลียงผา หมาใน นกเหยี่ยว เต่าปูลู มีน้ำตกตาดเหืองที่ใหญ่โตสวยงาม เส้นทางเดินขึ้นภูสวนทราย มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และยังคงปรากฏร่องรอย ประวัติศาสตร์การสู้รบของทหารไทย-ลาวในอดีต สถานที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ ได้แก่น้ำตกช้างตก, น้ำตกวังตาด, น้ำตกตาดเหือง, น้ำตกผาค้อ, หินสี่ทิศ, หินก่วยหล่อและจุดชมวิวที่สวยงาม นอกจากนี้ทางอุทยานฯ ยังได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติไว้สำหรับนักท่องเที่ยว คือ จากที่ทำการอุทยานฯ