ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

นายวศินภัทร  ชลาชัย

ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทานชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ 08-1649-6944

นายบุญธรรม  มาตุ้ม

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ช 2
โทรศัพท์มือถือ 09-3503-3279

นายมนัส  รัตนพลที

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
โทรศัพท์มือถือ 08-8629-4636

นายวีรวัฒน์  สุทน

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
โทรศัพท์มือถือ 09-1863-9596

นางสาวจิตติมา  ชัยชนะ

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 08-8629-4636

นายวรากร  คายะโส

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 09-3387-4347