ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่ 3

นายชัยวัฒน์ ชวลิตเมธารัตน์

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานชำนาญงาน
                 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
โทรศัพท์มือถือ 093-326-7279

นายมนต์ชัย รามศิริ

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ช.2
โทรศัพท์มือถือ 084-787-4959

นายรณยุทธ พลสุวรรณ์

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช.2
โทรศัพท์มือถือ 085-743-8989

นายสายันต์ ยลวิลาศ

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช.3
โทรศัพท์มือถือ 080-731-5277

นายศรพิพัฒน์ ศิริวัฒน์

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
โทรศัพท์มือถือ 082-306-6667