ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่ 3

นายณัฐพงค์   สุวรรณสิงห์

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานชำนาญงาน
                หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
โทรศัพท์มือถือ 084-899-8768

นายมนต์ชัย รามศิริ

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ช.2
โทรศัพท์มือถือ 084-787-4959

นายรณยุทธ พลสุวรรณ์

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช.2
โทรศัพท์มือถือ 085-743-8989

นายศรพิพัฒน์ ศิริวัฒน์

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
โทรศัพท์มือถือ 082-306-6667

 นางนันทิดา ศรีกระทุม

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 098-232-8705

พี่แป้ง นางสาวโสภา วันทองสุข

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 088-334-6548

นางสาววิลาสิณี นันทะคำศรี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 098-096-3234