ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่ 2

นายบัณฑิตย์ เพ็ญกลาง

ตำแหน่ง :นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
โทรศัพท์มือถือ –

นายนาวิน ดาวงษา

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช.3
โทรศัพท์มือถือ 06-364-03690

นายณพล ราชมี

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
โทรศัพท์มือถือ 091-861-1959

placeholder image

นายสมศักดิ์ สนิทไทย

ตำแหน่ง : พนักงานชลประทาน บ.2
โทรศัพท์มือถือ –

นายคฑาวุธ คำใส

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 093-535-8064

นายทศพล ชัชวาลย์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 093-535-8064

นางกวิตา สุวรรณสิงห์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 084-896-6132

นางสาวปรีญามล เกษเกษร

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 080-179-4261

นางสาวดุษฏี คำใส

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 087-817-8279