ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่ 1

นายสง่าดี บัวทุม

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรกษาที่ 1
โทรศัพท์มือถือ 085-451-2412

นายธานี  ไสยวิจีณ

ตำแหน่ง : นายช่างฝีมือสนาม ช 2
โทรศัพท์มือถือ 089-840-0086

placeholder image

นายเดวิทย์  พันทะลัย

ตำแหน่ง : นายช่างฝีมือสนาม ช 2
โทรศัพท์มือถือ 086-230-7914

placeholder image

นายเสาร์  สุวรรณชัย

ตำแหน่ง : นายช่างฝีมือสนาม ช 2
โทรศัพท์มือถือ 091-370-3340

placeholder image

นายสุนทร  อัครกลาง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ ส 2
โทรศัพท์มือถือ 084-743-0499

placeholder image

นายวัฒนา วีระเสรี

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาอาคาร
โทรศัพท์มือถือ 093-556-2989

นายเสกสรรค์  แสงโสดา

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
โทรศัพท์มือถือ 093-841-6669

placeholder image

นายประดิษฐ์  สุขทองษา

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 090-851-7152

นางมนต์จันทร์  บุษราพิทักษานนท์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 092-782-4796

placeholder image

นางสาวฉันทนา  พรมคีรี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 093-931-5960

นางสาวศิริรัตน์  มีตา

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 095-407-2693

นางสาวสิริญา ไชยแสง

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 095-145-3617