บุคลากรฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายชัยยันต์ สุรสรณ์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ หัวหน้าฝ่ายช่างกล
โทรศัพท์มือถือ 08-1974-4441

นายนิคม นนทะโคตร

ตำแหน่ง: ช่างฝีมือโรงงาน ช.2
โทรศัพท์มือถือ 08-4261-7494

นายธณัฐ ศิริหล้า

ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ 06-3023-1080

นางสาวจริยา สุขรมณ์

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 06-4319-1133

นายอรรคฤทธิ์ พลอาษา

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 090-025-5255

นายกิตติธัช สุวรรณสิงห์

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 081-059-0147

นางสาวอมรพรรณ สุวรรณสิงห์

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 080-009-2952

ฝ่ายจัดสรรน้ำ