สะพานมิตรภาพไทย-ลาว


ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านนากะเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ห่างจากอำเภอด่านซ้าย ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่าง ไทย – ลาว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เปิดใช้เมื่อปี 2547 นักท่องเที่ยวสามารถข้ามสะพานแห่งนี้ ไปท่องเที่ยวในประเทศลาวได้ ฝั่งลาวคือเมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยังเมืองเวียงจันทร์ หรือหลวงพระ บางได้ โดยมีรถโดยสาร จากเมืองแก่นท้าว -เวียงจันทร์ และแก่นท้าว – หลวงพระบาง วันละ 1 เที่ยว แต่ก่อนอื่นนักท่องเที่ยว ต้องมีหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ ( passport) หากไม่มีหนังสือเดินทางจะสามารถไปท่องเที่ยวในประเทศลาวได้โดยทำบัตร ผ่านแดนชั่วคราวซึ่งใช้เพียงบัตรประชาชน ยื่นขอทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวได้ทีด่านพรมแด่นบ้านนากระเซ็งค่าใช้จ่ายคนละ 45 บาท ซึ่งเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งบัตรผ่านแดนชั่วคราวนี้สามารถไปได้ครั้งละไม่เกิน 2 คืน 3 วัน และจำกัดบริเวณ เฉพาะเขตแขวงไชยะบุรีเท่านั้น โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะข้ามสะพานนี้ไปซื้อของกันที่ตลาดปลอดภาษีลาว ซึ่งอยู่บริเวณสะพาน ฝั่งประเทศลาว ห่างจากจุดทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวที่ประเทศไทย ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีรถตุ๊ก ๆ คอยบริการรับ – ส่ง ค่าบริการคนละ 10 บาท และเดินทางกลับ หรือบางคนจะไปเที่ยวที่เมืองแก่นท้าวก็จะเสียค่ารถ อีก คนละ 70 บาท ( ไป – กลับ ) ซึ่งห่างจากตลาดปลอดภาษีลาว 8 กิโลเมตร