สวนดอกไม้ tsa

สวนดอกไม้ ที เอส เอ ตั้งอยู่บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ตำบลร่องจิก เป็นบริษัทเอกชน เป็นแหล่งผลิตไม้ตัดดอกเมืองหนาว เช่น เยอบีร่า ทานตะวัน ไฮเดรนเยีย เป็นต้น ภายในสวนชมฟักทองยักษ์ แปลงไม้ดอกไม้ประดับ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกนานาพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี สวน ที เอส เอ นั้นจะเปิดบริการตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธุ์ ของทุกปี และเปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 7.30 น.-18.00 น. (ไม่เก็บค่าเข้าชม) การเดินทางมาโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 203 (ภูเรือ-ด่านซ้าย) ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร