ภูลมโล


ภูลมโล อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ชมดอกซากุระบานทั่วภูลมโลสีชมพูขาว นับแสนต้น 1,200 ไร่ โดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ต้นซากุระ (พญาเสือโคร่ง)เริ่มผลิใบเหลือแต่ดอกซากุระ ซึ้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตรช่วงฤดูหนาวจะมีอุณภูมิ 0 องศา ช่วงบ่าย 2 โมง 4 องศา และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ช่วงเช้าจะมีอุณภูมิ ประมาณ 8-10 องศา ช่วงบ่าย 15-19 องศาถ้ามองไปทางทิศใต้ภูลมโล จะเห็นบ้านหมันขาวซึ้งเป็นหมู่บ้านของชาวถิ่นและเผ่าลัวะ ทิศตะวันออกจะเห็นภูหินร่องกล้า,ภูทับเบิก จ.พิษณุโลก ทิศตะวันตกจะเห็นภูขี้เถ้า (ซึ้งอดีตเป็นพื้นที่สีแดง ที่มีการต่อสู้ของทหารและคอมมิวนิวต์) ทิศเหนือจะเห็นชาวบ้านเผ่าม้ง บ้านตูบค้อปลูกต้นกระหล่ำปลีเขียวเต็มทั่วภูจำนวนพันไร่