ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ