ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 10/2565
โครงการชลประทานเลย จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 ชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสัญจร ครั้งที่ 1 และการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในชั้นจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำหมัน
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 จังหวัดเลย ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านปี
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีสุธาวาส 
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากชม จังหวัดเลย