ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชลประทานเลย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเลย ติดตามความเหมาะสมในการดำเนินโครงการฝายยางตำบลนาอ้อ และตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565
โครงการชลประทานเลย จัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย เพื่อหารือแนวทางการใช้น้ำชลประทาน และชี้แจงนำเสนอแผนพัฒนาโครงการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 1
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย ลงพื้นที่ช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง