ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชลประทานเลย นำรถบรรทุกเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติเครื่องจักรกลที่ 3 กำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำชลประทาน ห้วยน้ำหมาน บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลยร่วมกับสำนักงานชลประทานที่5 และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่3 ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ช่วยเหลืออุทกภัยในเขตพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการชลประทานเลย มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลยร่วมกับส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 ช่วยเหลืออุทกภัยในเขตพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย