โครงการชลประทานเลย ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดเลย ดำเนินโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร”

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดเลย ดำเนินโครงการ ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย