โครงการชลประทานเลย ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย นายธีรภัทร สามไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายสุขสันติ์ ศรีบุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการเตรียมความพร้อม รับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

โครงการชลประทานเลย มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

         วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเริงชัย รักอยู่  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย นายธีรภัทร สามไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายวศินภัทร  ชลาชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ส่งมอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เนื่องจากวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทั่วอำเภอด่านซ้าย ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในลำน้ำหมันและลำน้ำห้วยศอก ไหลลงมาพื้นที่ในตัวอำเภอด่านซ้าย ทำให้เกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายหลายจุด ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัวและลดลงอย่างช้า ๆ

โครงการชลประทานเลยร่วมกับส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 ช่วยเหลืออุทกภัยในเขตพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย นายวศินภัทร  ชลาชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่ 4 และสำนักงานชลประทานที่ 5 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทั่วทั้งอำเภอด่านซ้าย โดยเฉพาะช่วงตอนบนของลำน้ำหมัน  จึงทำให้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในลำน้ำหมันและลำน้ำห้วยศอก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง

ปัจจุบันระดับน้ำในลำน้ำหมันทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงอย่างช้า ๆ จึงนำเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 3 เครื่องไปติดตั้งในลำน้ำหมัน บริเวณบ้านปากหมัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  และอีกจำนวน 7 เครื่อง นำไปติดตั้งในลำน้ำหมันตามจุดต่างๆรวมเป็น 10 เครื่อง เพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำในลำน้ำหมันให้ไหลลงสู่ลำน้ำเหืองได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้โครงการชลประทานเลยได้เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง ไว้รอสูบน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อให้สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย มอบหมายให้  นายสุขสันติ์ ศรีบุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเลย เส้นทางบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย และเส้นทางบ้านห้วยซวก ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน - บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงาน 200 คน

โครงการชลประทานเลย ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ บ้านลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย พร้อมด้วย นายสง่าดี บัวทุม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่บ้านลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมทั้ง นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้โครงการชลประทานเลยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ฝายวังปลาหรือฝายซำไฮ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว โดยคิดอัตราการไหลของน้ำ 400 ลูกบากศ์เมตร/ชั่วโมง คาดว่าจะช่วยบรรเทาอุทกภัยกรณีฝนตกต่อเนื่องได้ โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย สั่งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นการด่วน

โครงการชลประทานเลย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านน้ำพุพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร เมื่อเสร็จแล้วสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรได้ 2 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 820 คร้วเรือน จำนวนประชากร 3,200 คน ได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนได้ประโยชน์ 2,200 ไร่ ฤดูแล้ง 820 ไร่

โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเลย เส้นทางบ้านโคกหางวัง-บ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเลย เส้นทางบ้านโคกหางวัง-บ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ จำนวน 200 คน