โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย มอบหมายให้  นายสุขสันติ์ ศรีบุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเลย เส้นทางบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย และเส้นทางบ้านห้วยซวก ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน – บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงาน 200 คน