โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเลย เส้นทางบ้านโคกหางวัง-บ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเลย เส้นทางบ้านโคกหางวัง-บ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ จำนวน 200 คน