โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย และนายวศินภัทร ชลาชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่ใช้ปล่อยในพื้นที่ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนปากหนวด ปลาแก้มช้ำ และปลาแกง จำนวน 5 แสนตัว ณ ห้วยน้ำหมัน บ้านปากหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และมีหน่วนงานราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด