โครงการชลประทานเลย ร่วมจัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พบประชาชน” ประจำเดือนมกราคม 2565