โครงการชลประทานเลย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติเครื่องจักรกลที่ 3 กำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำชลประทาน ห้วยน้ำหมาน บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย