โครงการชลประทานเลย ร่วมกิจกรรมการปลูกและใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการ “รักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย มอบหมายให้ นายวศินภัทร ชลาชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการปลูกและใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการ “รักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน บ้านน้ำหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ณ สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของกรมทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านน้ำหมัน ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3