โครงการชลประทานเลย นำรถบรรทุกเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย