โครงการชลประทานเลยร่วมกับส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 ช่วยเหลืออุทกภัยในเขตพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย นายวศินภัทร  ชลาชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่ 4 และสำนักงานชลประทานที่ 5 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทั่วทั้งอำเภอด่านซ้าย โดยเฉพาะช่วงตอนบนของลำน้ำหมัน  จึงทำให้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในลำน้ำหมันและลำน้ำห้วยศอก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง

ปัจจุบันระดับน้ำในลำน้ำหมันทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงอย่างช้า ๆ จึงนำเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 3 เครื่องไปติดตั้งในลำน้ำหมัน บริเวณบ้านปากหมัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  และอีกจำนวน 7 เครื่อง นำไปติดตั้งในลำน้ำหมันตามจุดต่างๆรวมเป็น 10 เครื่อง เพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำในลำน้ำหมันให้ไหลลงสู่ลำน้ำเหืองได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้โครงการชลประทานเลยได้เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง ไว้รอสูบน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อให้สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว