โครงการชลประทานเลยร่วมกับสำนักงานชลประทานที่5 และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่3 ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ช่วยเหลืออุทกภัยในเขตพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย