ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย ลงพื้นที่ช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง